O projekcie

LOGO

 

Projekt
EUROPEJSKIE PRAKTYKI ZAWODOWE – SZANSA NA ROZWÓJ OSOBISTY I PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI NASZYCH UCZNIÓW

 

Realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER) w ramach projektu „ Staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

 

Projekt został rozpoczęty w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. KEN z dniem 01.09.2016 .

Zostanie zakończony 30 czerwca 2018.

 

Projekt oferuje zwiększenie szans zatrudnienia i rozwoju kariery naszych absolwentów na rynku lokalnym i unijnym. Celem jest zwiększenie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości młodzieży, pewności siebie oraz usamodzielnienia, a także poprawienie znajomości języka obcego naszych absolwentów. Projekt jest także szansą na zwiększenie ich świadomości międzykulturowej, daje możliwość wyrównania szans, oswaja ich z rynkiem pracy oraz pozwala na zdobycie powszechnie uznawanych kompetencji i certyfikatów.

Projekt jest skierowany do uczniów klas III technikum zawodowego -technikum ekonomicznego, informatycznego oraz organizacji reklamy. W trakcie trwania projektu w naszej szkole 2 grupy uczniów (razem 24 osoby) wyjadą na praktyki zawodowe do stolicy Wielkiej Brytanii – Londynu. Uczniowie w trakcie 2 tygodniowego pobytu będą rozwijać głownie kompetencje zawodowe, językowe oraz społeczne w brytyjskich firmach.

 

Każdy uczeń klasy III technikum ma szansę na udział w projekcie.