Systemy alarmowe i fotowoltaika

24 czerwca klasa Ia LO gościła na Wydziale Elektroniki i Informatyki, gdzie podzielona na dwie grupy pracowała naprzemiennie w dwóch pracowniach.

Jedną z nich była Pracownia Systemów Alarmowych zawierająca osiem dwuosobowych stanowisk, w pełni wyposażonych w urządzenia firmy Satel. Tam uczniowie zapoznali się z podzespołami systemów alarmowych i sposobem ich działania oraz mieli okazję samodzielnie zaprogramować centralkę systemu szkoleniowego i sprowokować uruchomienie alarmu.

Druga to, znajdująca się po sąsiedzku, Pracownia Optoelektroniki zawierająca stanowiska pomiarowe służące do eksperymentów z udziałem światła. Uczniowie mieli okazję dokonać pomiarów polaryzacji światła oraz natężenia światła przewodzonego przez światłowód, a także przeprowadzić analizę widma uzyskanego za pomocą luminescencji. Zostali też bardzo dokładnie zapoznani z budową i zasadą działania ekranu LCD. Poznali również budowę i zasadę działania systemu fotowoltaicznego. Każdy zainteresowany mógł skorzystać z tablicy magnetycznej, na której można było badać bieg światła przechodzącego lub obijanego przez przeszkody o różnych kształtach.