Spotkania z rodzicami

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku

w II semestrze roku szkolnego 2013/2014

  • 10.03.2014 godz. 16:00 – Spotkanie z Rodzicami uczniów klas programowo najwyższych  
  • 23.05.2014 r. godz. 16:30 – Śródokresowe Zebranie Rodziców klasy: I,II LO oraz I,II,III TZ