Młodzi europejczycy

         Z inicjatywy p. Renaty Waśkiel reprezentującej szczecinecki Sapik w marcu 2013 padła idea zorganizowania projektu, który przybliżył by  młodzieży naszego miasta funkcjonowanie samorządów w ramach Unii Europejskiej. Jako grupa Młodych Europejczyków rozpoczęliśmy realizację projektu. Uczestniczyliśmy w różnego rodzaju spotkaniach i konferencjach. Poza tym przyświecał nam pomysł, by poznawać i promować kultury pochodzące z państw należących do Unii Europejskiej.

          Jako pierwsze miało miejsce spotkanie z burmistrzem Szczecinka – panem Jerzym Hardie-Douglasem. Burmistrz wprowadził nas w zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego                    w Polsce. Odbyła się również dyskusja na temat szans i zagrożeń Unii Europejskiej w odniesieniu do strefy euro. Całe spotkanie minęło w miłej atmosferze. Następnie w Starostwie Powiatu Szczecineckiego odbyło się spotkanie ze starostą – Panem Krzysztofem Lisem. Pan Lis opowiedział nam o kompetencjach poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego oraz o zależnościach pomiędzy nimi. Wiele dowiedzieliśmy się o wyborach, a także o dniu codziennym szczecineckiego starosty. Starosta odpowiedział też na nasze pytania i mówił, że nie wyobraża sobie, gdzie byśmy dziś byli bez pomocy Unii Europejskiej. Początkowo formalne spotkanie szybko przerodziło się              w mniej oficjalny dialog pomiędzy starostą, a nami.  Kolejnym wydarzeniem, w jakim wzięliśmy udział było spotkanie z posłem na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wiesławem Suchowiejko                  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinku. Podczas tego zebrania o charakterze roboczym porozmawialiśmy z Panem posłem i ustaliliśmy wiele szczegółów dotyczących Międzynarodowej Konferencji „Małych Ojczyzn”, a dokładniej naszego panelu młodzieżowego, którego moderatorem był właśnie Pan poseł.  W połowie maja wyruszyliśmy do Szczecina, aby poznać zasady funkcjonowania Sejmiku Wojewódzkiego i spotkać się z przewodniczącym Sejmiku Wojewódzkiego – Panem Markiem Tałasiewiczem oraz z pochodzącym ze Szczecinka radnym  – Panem Adamem Wyszomirskim.  Wprowadzono nas w tajniki funkcjonowania samorządu na szczeblu wojewódzkim. Dużo dowiedzieliśmy się również o rozwoju  regionu oraz inwestycjach władz. Radny chętnie odpowiadał na nasze pytania i dyskutował z nami na różne tematy. Na zakończenie odbył się konkurs, a dwójka uczniów, którzy najlepiej odpowiadali na pytania została uhonorowana nagrodami. Wszyscy wyszli ze spotkania z uśmiechami na ustach.

          Jako grupa, która miała swój własny panel młodzieżowy na Konferencji „Małych Ojczyzn” wzięliśmy udział w warsztatach z retoryki, które poprowadził znawca w tej dziedzinie – Pan Krzysztof Prystupa. Przez trzy dni uczyliśmy się jak prawidłowo przemawiać, jaką przybierać postawę, gdzie kierować wzrok. Dowiedzieliśmy się co to jest autoprezentacja, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie i o czym trzeba pamiętać, aby nie zepsuć własnego wystąpienia. Poznaliśmy różne sposoby prowadzenia dyskusji, techniki odpierania ataku werbalnego. Nauczyliśmy się konstruować czytelną wypowiedź i klarowne przemówienie. Mieliśmy również możliwość przeprowadzenia kilku symulacji debaty. Dzięki warsztatom poprowadzonym z prawdziwą wirtuozerią mogliśmy udoskonalić swojej umiejętności i wiele się nauczyć.

         W czerwcu odbył się piknik europejski, w którym udział brały różne szczecineckie szkoły: zarówno podstawówki, gimnazja, jak i licea. Każda szkoła miała do przedstawienia to, co charakterystyczne w jednym z członkowskich państw Unii Europejskiej. Szkolne prezentacje przeplatane były występami wokalnymi i tanecznymi. Komisja za najlepszą uznała prezentację Szkoły Podstawowej nr 6. Zwieńczeniem naszych działań był panel młodzieżowy pod tytułem „Unia Europejska – przyszłość czy recesja?” na Międzynarodowej Konferencji Małych Ojczyzn.

          Dnia piątego grudnia 2013 r.  budynku Samorządowej Agencji Promocji i Kultury na ul. Kilińskiego w Szczecinku oficjalnie zakończyliśmy Projekt. W spotkaniu, oprócz organizatorów i uczestników wzięli udział – Burmistrz Szczecinka, Pani dyrektor oraz Pani wicedyrektor Zespołu szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku. Spotkanie minęło w miłej atmosferze. Młodzież podkreślała ile dało jej bezpośrednie poznanie funkcjonowania wszystkich szczebli Samorządu, z czym do tej pory mieli kontakt tylko teoretyczny. Wszyscy chwalili warsztaty retoryczne oraz atmosferę panującą w grupie. Na koniec padły poważne deklaracje zorganizowania kolejnego Projektu.