Grafika 2D i 3D

Uczniowie klasy Ia LO podążają przez Politechnikę Koszalińską szlakiem przetartym w ubiegłym roku szkolnym przez swoich starszych kolegów. Na pierwszych zajęciach warsztatowych tworzyli grafikę 2D oraz słuchali wykładu na temat obróbki grafiki trójwymiarowej na przykładzie oprogramowania 3dmax Design2014.