Zapraszamy na konkursy matematyczne

Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku

serdecznie zaprasza miłośników matematyki do udziału w konkursach:

4 marca 2015
13 marca 2015

VII Mistrzostwa Sudoku

dla uczniów gimnazjum oraz liceów i techników powiatu szczecineckiego

27 kwietnia 2015

VII Maraton Matematyczny

dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

Do Mistrzostw Sudoku zapraszamy 10 osobowe reprezentacje z danej szkoły. Nagrody będą przyznane w trzech kategoriach: gimnazjum, technikum i liceum, dlatego tez prosimy o dokładne podanie składu reprezentacji ze szkoły ponadgimnazjalnej z rozróżnieniem do jakiego typu szkoły uczęszczają poszczególni członkowie drużyny. Konkurs odbędzie się w środę 4 marca o godz. 800. Uczestnicy dostaną do rozwiązania kilka różnych typów Sudoku. Czas trwania konkursu to 1,5 godz. Po przerwie, w trakcie której przewidujemy mały poczęstunek, nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w konkursie oraz przesłanie list uczestników do dnia 27 lutego.

W Maratonie Matematycznym może wziąć udział szkoła, która zgłosi min 5 osób, max 20. Mniejszą liczbę uczestników mogą zgłosić szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem. Konkurs odbędzie się 27 kwietnia o godz. 830. Każda część konkursu będzie trwała 40 min. Po zakończeniu każdej z nich komisja sprawdzi zadania (ok. 20 min.) i poda listę osób, które przechodzą do następnego etapu. Osoby, które otrzymają najmniejszą liczbę punktów, niestety odpadają. Dokładne informacje zostaną umieszczone w najbliższym czasie na stronie internetowej szkoły: zs1ken.pl,

Zgłoszenia do Maratonu przyjmujemy do dnia 22 kwietnia telefonicznie – 94 37 431 22, na adres szkoły sekretariat@zs1ken.szczecinek.gawex.pl lub bezpośrednio do pani K. Chmurskiej – kasiamat@interia.pl.

S E R D E C Z N I E     Z A P R A S Z A M Y