Studio TV i projekty 3D

Dnia 12 maja nasi uczniowie kolejny raz realizowali zajęcia warsztatowe na Politechnice Koszalińskiej.

Klasa IIa LO odbyła zajęcia w studio TV, gdzie zostały przedstawione technologie rejestrowania i przetwarzania dźwięku oraz obrazu. Natomiast klasa Ia LO uczestniczyła w zajęciach na temat komputerowego wspomagania projektowania 3 D z wykorzystaniem programu Inventor.

Już 26-go maja br. klasy I i II wrócą na politechnikę aby odbyć kolejny cykl zajęć.

Współpraca naszej szkoły z Politechniką Koszalińską rozwija się z roku na rok. Tegoroczni absolwenci, tj. uczniowie klasy IIIa LO, którzy zdają obecnie maturę, jako pierwsi zatoczyli pełny cykl wyjazdów na warsztaty organizowane we współpracy z Politechniką Koszalińską.