Zostaliśmy wyróżnieni!

Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej zakwalifikowany został do ogólnopolskiego wyróżnienia „Wiarygodna Szkoła”. Jesteśmy dumni z tej wyjątkowo ważnej nagrody, ponieważ uczestnictwo w Programie Wiarygodna Firma w kategorii Szkoła oraz otrzymanie prestiżowego wyróżnienia jakim jest Certyfikat Wiarygodności jest jasną deklaracją stosowania przez naszą szkołę odpowiednich standardów w zakresie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa.

Program dedykowany jest szkołom, które przede wszystkim osiągają wysoki wskaźnik EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej). Technikum Zawodowe nr 1 w Szczecinku, wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1, uzyskało jeden z najwyższych wyników EWD w regionie. Jest to wskaźnik opracowywany przy współpracy z Ministerstwem Edukacji przez Instytut Badań Edukacyjnych. Wskaźnik ten dotyczy porównania wyników maturalnych z egzaminami gimnazjalnymi. W ten sposób wykazuje się, jaką efektywność/postęp dany uczeń wykazał w szkole. Dodatkowo pod uwagę brane jest także Kryterium Bazy oraz Bezpieczeństwa. Szkoła wykazywać musi wysokie standardy w tych obszarach. W związku z tym, uczestnictwo w Programie uzależnione jest od pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji. Szkoła może zdobyć dodatkowe punkty za udział w wielu projektach unijnych bądź jeśli prowadzi swoje autorskie projekty. Punktowana jest także ciekawa i innowacyjna baza oraz wszelkiego rodzaju działania prowadzone przez szkołę w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.