VIII Mistrzostwa Sudoku

VIII Mistrzostwa Sudoku
11 marca 2016

dla uczniów gimnazjum oraz liceów i techników
powiatu szczecineckiego

Do Mistrzostw Sudoku zapraszamy 10 osobowe reprezentacje
z danej szkoły. Nagrody będą przyznane w trzech kategoriach: gimnazjum, technikum i liceum, dlatego tez prosimy o dokładne podanie składu reprezentacji ze szkoły ponadgimnazjalnej
z rozróżnieniem do jakiego typu szkoły uczęszczają poszczególni członkowie drużyny.

Konkurs odbędzie się w piątek 11 marca o godz. 930

(uczestników konkursu prosimy o przybycie z 15 min wyprzedzeniem w celu potwierdzenia obecności). Uczestnicy dostaną do rozwiązania kilka różnych typów Sudoku. Czas trwania konkursu to 2 godz. Po przerwie, w trakcie której przewidujemy mały poczęstunek, nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

S E R D E C Z N I E     Z A P R A S Z A M Y

a już 23 kwietnia 2016 zapraszamy na
VIII Maraton Matematyczny
dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych