15 lat Olimpiady informatycznej

Wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły zapraszamy do wzięcia udziału w XV edycji Olimpiady informatycznej, która jest olimpiadą przedmiotową adresowaną do uczniów szkół średnich, przeprowadzaną corocznie pod egidą Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem Olimpiady jest umożliwianie uczniom uzdolnionym informatycznie rozwijania ich talentów i pogłębiania wiedzy informatycznej. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się umiejętnościami analizowania problemów algorytmicznych, ich specyfikowania, układania wydajnych algorytmów i implementowania ich w języku programowania wysokiego poziomu, doboru stosownych struktur danych, testowania programów, pracy w środowisku programistycznym. Po prostu muszą być prawdziwymi informatykami.
Zawody Olimpiady Informatycznej składają się z trzech etapów. W każdym etapie uczniowie rozwiązują od czterech do sześciu zadań algorytmiczno-programistycznych. Rozwiązaniem każdego zadania jest program komputerowy lub plik z wynikami. Rozwiązania są sprawdzane automatycznie za pomocą wyspecjalizowanego systemu komputerowego. Etap I jest etapem domowym. Około 400 najlepszych uczniów z pierwszego etapu awansuje do etapu II, który jest rozgrywany w warunkach kontrolowanej samodzielności, w ośmiu
różnych ośrodkach w kraju. Około 80 uczniów awansuje do finału Olimpiady.

Finaliści Olimpiady są przyjmowani w pierwszej kolejności na studia informatyczne we wszystkich najlepszych uczelniach w kraju. Spośród najlepszych finalistów jest wyłaniana reprezentacja Polski na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną i inne międzynarodowe konkursy informatyczne.

W celu rejestracji i wzięcia udziału w olimpiadzie należy wejść na stronę:

https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oi24-1/dashboard/

Wszelkie informacje dotyczące Olimpiady Informatycznej znajdują się na oficjalnej stronie projektu:

http://oi.edu.pl/l/185/

Inne przydatne linki:
Folder – 15 lat Olimpiady Informatycznej – http://oi.edu.pl/static/attachment/20110331/Folder.pdf
Informacja o poprzedniej edycji olimpiady – wyjaśnienie zadań: http://oi.edu.pl/static/attachment/20160825/oi22.pdf

Dodatkowych informacji udziela koordynator
Przemysław Matyśniak