Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

Wśród 72 uczniów, którzy dnia 28.11.2016r. odbierali w Koszalinie stypendia Prezesa Rady Ministrów obecna była uczennice naszej szkoły Paulina Durka (klasa IV Technikum)


W uroczystości zorganizowanej przez koszalińską Delegaturę Kuratorium Oświaty w Szczecinie wzięli udział wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz, przedstawiciele placówek oświatowych, nagrodzeni stypendyści oraz ich rodzice.” To są najlepsi z najlepszych „– mówił Robert Stępień Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty. Uroczystość uświetnił znakomity występ zespołu wokalnego Vivere, podopiecznych Pałacu Młodzieży w Koszalinie pod kierunkiem pedagoga wokalnego Leny Charkiewicz.