ERASMUS + K2 „BEST PRACTICE EXCHANGE – A PASSPORT FOR EDUCATIONAL CONTINUITY” „Wymiana dobrych praktyk paszportem do ciągłości edukacji”.

W dniach od 28 listopada do 2 grudnia 2016 roku w Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Szczecinku odbywała się pierwsza wizyta nauczycieli z krajów partnerskich biorących udział w projekcie unijnym ERASMUS + K2 zatytułowanym „Wymiana dobrych praktyk paszportem do ciągłości edukacji”.Koordynatorem projektu była pani Ewa Dyl, która nawiązała współpracę z nauczycielami z Hiszpanii oraz Szwecji. Dzięki zaproszeniu pani dyrektor Beaty Ceglarz nasza szkoła miała możliwość uczestniczenia w tym projekcie.

Dnia 29 listopada pani Joanna Ikert wygłosiła prezentację na temat współpracy naszej szkoły z rodzicami uczęszczającej do niej młodzieży, a 31 listopada uczestnicy projektu odwiedzili ZS nr 1. Serdecznie dziękujemy pani dyrektor Beacie Ceglarz za zaproszenie nas do współpracy oraz umożliwienie wzięcia udziału w tak ciekawym przedsięwzięciu.

[Not a valid template]