Dzień Otwarty w naszej szkole

26 kwietnia w naszej szkole odbył się po raz kolejny

. Przedsięwzięcie miało na celu zaprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym, jej osiągnięć, bazy dydaktycznej, a przede wszystkim oferty edukacyjnej  dla gimnazjalistów na nowy rok szkolny 2018/2019.

Nasi goście mogli zwiedzić szkołę oraz wziąć udział w blokach przedmiotowych odpowiadających poszczególnym profilom nauczania.
Gimnazjaliści, którzy skorzystali z naszego zaproszenia, zapoznawali się ze specyfiką kierunków kształcenia oferowanych przez szkołę. Uczniowie klas licealnych wprowadzali swoich młodszych kolegów w meandry nauki przedmiotów rozszerzonych, dzieląc się swoimi doświadczeniami związanymi ze zdobywaniem wiedzy i relacjami z nauczycielami. Uczniowie Technikum Informatycznego pokazali nie tylko pracownie komputerowe i dostępne oprogramowanie, ale i wnętrza komputerów, na których pracują. Klasa Technikum Organizacji Reklamy przybliżyła zainteresowanym zasady przygotowywania kampanii reklamowej. Natomiast uczniowie klasy III Technikum Ekonomicznego przygotowali prezentacje geograficzne i ekonomiczne, które cieszyły się sporym zain

teresowaniem. Po warsztatach wszystkich gimnazjalistów zaprosiliśmy  na udział w prelekcji dotyczącej „Cyberprzemocy”.

 Dziękujemy za tak liczne przybycie i zapraszamy już wkrótce….:)

[Not a valid template]