Szkolenie „Pierwsza pomoc” w internacie

W dniu 25 października br. wychowankowie internatu brali udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkanie, które poprowadził Pan Marek Grzegorski, składało się z dwóch części. Praktyczną część poprzedził kilkunastominutowy wykład.

Uczestnicy pod okiem ratowników reprezentujących Szczecinecką Akademię Ratownictwa wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową. Mieli również możliwość zapoznania się z działaniem defibrylatora AED.
[Not a valid template]