Lista osób proszona o odbiór zaświadczenia o odbyciu szkolenia ECDL.

Zaświadczenia do odbioru u Szkolnego Asystenta Koordynatora Projektu

Lp Imię i nazwisko
1 Patryk Kamiński
2 Krzysztof Kosiarkiewicz
3 Krzysztof Białek
4 Daniel Czajkowski
5 Cezary Deus
6 Piotr Kramicz
7 Michał Strzelec
8 Aleksandra Bodnar
9 Michał Kondziołka
10 Marcin Kozieł
11 Sebastian Woźniak

 

Dżulia Radułow