rekrutacji do internatu

w roku szkolnym 2020/2021:

DATA CZYNNOŚCI
11 maja – 6 lipca 2020 r. (do godz. 14.00) Składanie podań o przyjęcie do internatu.
7 – 10 lipca 2020 r. Weryfikacja złożonych dokumentów.
13 lipca 2020 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji.
do 24 sierpnia 2020 r. (do godz. 14.00) · Nabór uzupełniający.

· Składanie pozostałych dokumentów, wymaganych od osób, które zostały przyjęte do internatu.

Wykaz wymaganych dokumentów określa Regulamin rekrutacji do internatu.

26 sierpnia 2020 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.