Przebieg realizacji projektu

  1. Doradztwo zawodowe w wymiarze 2h. Realizację godzin i terminu ustalamy indywidualnie- A. Chmura.
  2. Przygotowanie danych do umów z pracodawcą:

– pełna nazwa podmiotu

– NIP, Regon, adres siedziby

– adres miejsca wykonywania stażu

– imię i nazwisko opiekuna stażu oraz jego stanowisko

– dane kontaktowe do opiekuna stażu

– termin realizacji stażu ( dokładne daty trwania stażu)

  1. Przed realizacją stażu proszę zgłosić się po umowy oraz dokumenty dotyczące realizacji stażu które              dostarczamy do podmiotu gospodarczego
  2. Po zrealizowanym stażu dostarczamy dokumentację dotyczącą stażu do Szkolnego Koordynatora Projektu- Dż. Radułow.
  3. Realizacja kursu ECDL
  4. Odbiór dokumentacji :

           – zaświadczenie realizacji stażu

          – certyfikat szkolenia ECDL

Szkolny Koordynator projektu

Dżulia Radułow