W gabinecie Doradcy Zawodowego p. Anny Chmury trwają  spotkania z uczniami realizującymi projekt „Dobry klimat dla zawodowców”.

Każdy uczeń który zakwalifikował się do projektu realizuje spotkanie z doradcą w wymiarze 2h. Spotkania te są spotkaniami indywidualnymi, które odbywają się przed rozpoczęciem stażu.