Rozwój kompetencji zawodowych i językowych – kluczem do sukcesu

We wrześniu 2019 r. rozpoczął się drugi rok projektu realizowanego z funduszy europejskich PO WER

na zasadach programu Erasmus + pt. „Rozwój kompetencji zawodowych i językowych – kluczem do sukcesu”

Spośród zgłoszonych uczniów dokonano wyboru uczestników, którzy wypełnili kwestionariusze osobowe, uzyskali pozytywną opinię wychowawców i uzyskali zadowalający wynik z testu znajomości języka angielskiego. W kwietniu 2020 r. praktyki zawodowe w Irlandii będzie realizowało 13 osób z klas o profilu technik informatyk i technik ekonomista.

Od października 2019 r. młodzież bierze udział w kursie języka angielskiego prowadzonym przez panią lektor ze Szkoły Języków Obcych „BLUE HOUSE”. Zajęcia mają na celu przybliżenie i utrwalenie słownictwa związanego z wyjazdem do pracy za granicę i sytuacjami mogącymi tam się zdarzyć. Oprócz udziału w kursie językowym (35 h), młodzież zostanie przeszkolona z zasad BHP w miejscu pracy za granicą, podstawowych zasad pierwszej pomocy oraz sposobów radzenia sobie ze stresem. Każde warsztaty będą trwały 2 h.

W listopadzie 2019 r. odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów biorących udział w projekcie, na którym omówione zostały szczegóły działań podejmowanych przed wyjazdem na praktyki zawodowe.

Nad całością realizacji działań projektowych czuwa autorka i koordynator projektu, pani Ewa Pawenta przy współpracy pani Ewy Dyl (obie panie są nauczycielkami języka angielskiego)