Spotkanie nowych mieszkańców z kierownikiem internatu

odbędzie się  w świetlicy internatu 

w czwartek 1 września 2022 r.:

dziewczęta – godz. 16.00

chłopcy – godz. 16.30

Obecność obowiązkowa!