Kierunki kształcenia:

Technikum:

  • technik ekonomista z rozszerzoną matematyką,
  • technik informatyk z rozszerzoną matematyką i informatyką,
  • technik programista z rozszerzoną matematyką,

Liceum Ogólnokształcącego:

  • klasa politechniczna z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką,
  • klasa medyczna z rozszerzoną biologią i chemią,
  • klasa językowa z rozszerzonym językiem angielskim, językiem polskim i geografią,
  • klasa humanistyczno-prawna z rozszerzoną historią, językiem łacińskim i kulturą antyczną.

Przypominamy, że w procesie rekrutacji warunkiem punktowania szczególnych osiągnięć i aktywności społecznej  jest ich umieszczenie na świadectwie ukończenie klasy ósmej.