Informacje dla Rodziców

 1. Warunkiem przyjęcia do internatu jest złożenie niezbędnych dokumentów (do pobrania w zakładce: pliki do pobrania):
  • Podanie o przyjęcie do internatu
  • Deklaracja pobytu (z rozróżnieniem na osoby pełnoletnie i niepełnoletnie)
  •  Oświadczenia rodziców/opiekunów
  • Zgoda na pozyskiwanie informacji o wynikach w nauce
  • Skierowanie do internatu – dotyczy tylko tych, którzy nie będą lub nie są uczniami ZS nr 1 im. KEN.
  • W celu zameldowania w internacie na czas nauki: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka wraz z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały lub dowód osobisty/dowód tymczasowy –  w przypadku uczniów posiadających dowód.
 2. Przyjeżdżając do internatu dziecko powinno posiadać:
  • własną pościel (poszwa, poszewka i prześcieradło),
  • piżamę i ewentualnie szlafrok,
  • kapcie/ klapki pod prysznic,
  • przybory toaletowe,
  • komplet naczyń stołowych (talerzyk, kubek, sztućce) – obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń ze stołówki!!!
 3. Wszyscy mieszkańcy internatu muszą być w nim zameldowani na pobyt czasowy. W tym celu należy dostarczyć:
  • skrócony odpis aktu urodzenia,
  • potwierdzenie stałego adresu zameldowania z Urzędu Miasta lub Gminy,
  • Osoby posiadające dowód osobisty lub tymczasowy dostarczają tylko posiadany dowód.
 4. Odpłatność za zakwaterowanie w internacie wynosi 45 zł miesięcznie.
 5. Dzienna stawka żywieniowa – 10 zł. Opłatę za wyżywienie oblicza się mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez liczbę dni nauki szkolnej przypadającą w danym miesiącu.
 6. Warunkiem mieszkania w Internacie jest systematyczne regulowanie opłat. Płatności dokonuje się na początku każdego miesiąca. Można dokonywać wpłat przelewem na konto:05 85661042 0501 1261 2004 0003

  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, kwotę z podziałem na zakwaterowanie i wyżywienie oraz miesiąc za jaki dokonuje się wpłaty.

  W uzasadnionych przypadkach termin płatności może być przesunięty na połowę miesiąca.

  Za miesiąc wrzesień płatności dokonuje się w momencie zakwaterowania w Internacie.

 7.  Na początku miesiąca każdy wychowanek zobowiązany jest do odebrania w Administracji internatu kartek abonamentowych na wyżywienie. Na podstawie tych kartek wydawane są posiłki w stołówce internatu. Nie można mieszkać w internacie nie wykupując wyżywienia.
 8. Odpisywanie kartek żywieniowych odbywa się wg następujących zasad:
  1. kartki abonamentowe należy zdać wychowawcy dzień wcześniej do godz.12.00,
  2. w przypadku, gdy wychowanek jest w domu i zaistnieją nagłe sytuacje powodujące nieobecność w internacie, należy zgłosić nieobecność telefonicznie, a kartki abonamentowe za nieobecne dni zdać niezwłocznie po przyjeździe do Internatu. Zgłoszenie nieobecności dziecka w niedzielę lub w piątek po godz. 12.00 skutkuje tym, że nieobecność w poniedziałek nie zostanie odliczona.

  Ilość dni zgłoszonych do odpisania odliczamy w miesiącu następnym, pomniejszając wpłatę za wyżywienie o daną kwotę.

 9. W internacie obowiązuje określony porządek dnia, który szczegółowo opisuje Załącznik nr 1 do Regulaminu Internatu.
 10. Nauka własna w internacie jest obowiązkowa w godz. 16.30 – 18.00.
 11. Na naukę czy oglądanie telewizji po godz. 22.00 wychowanek musi mieć zgodę wychowawcy pełniącego dyżur nocny.
 12. Wyjazd z internatu w ciągu tygodnia wymaga zgody wychowawcy i potwierdzenia wyjazdu przez rodziców/ opiekunów.
 13. W pokojach mieszkalnych obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych typu: czajniki, farelki, tostery, opiekacze itp. Z urządzeń tego
 14. Inne sprawy wyjaśnia Regulamin Internatu wraz z Załącznikami – dostępny na stronie internetowej.