Klasa Lingwistyczna

W klasie lingwistycznej uczniowie rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania  językowe. Zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami dydaktycznymi. Uczniowie pracują m.in. z platformą edukacyjną, tablicą interaktywną,  filmem, obcojęzycznymi lekturami.

Nieprzerwanie od 13 lat uczniowie ZS 1 im. KEN biorą udział w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży ze szkołą partnerską w Oldenburgu (Szlezwik Holsztyn). Wyjeżdżają na tygodniowy pobyt do Niemiec i realizują różne programy tematyczne, pracując metodą projektu. Doświadczenia zdobyte podczas wymiany procentują w przyszłości. Wielu absolwentów szkoły brało lub bierze udział w międzynarodowych wymianach studenckich oraz podejmuje studia za granicą.

Możliwości, jakie daje szkoła w zakresie kształcenia językowego, znajdują swoje odzwierciedlenie w wynikach matury z języków obcych. 

Absolwenci tego profilu przygotowani są do egzaminu maturalnego z zakresu rozszerzonego z historii, języka angielskiego i niemieckiego oraz studiów na kierunkach filologicznych, językoznawstwie, kulturoznawstwie, lingwistyce stosowanej oraz na kierunkach związanych z turystyką i hotelarstwem.

Od roku szkolnego 2018/2019 uczniowie tego profilu przygotowywani będą do egzaminu maturalnego z zakresu rozszerzonego z geografii, języka angielskiego i niemieckiego oraz studiów na kierunkach filologicznych, językoznawstwie, kulturoznawstwie, lingwistyce stosowanej oraz na kierunkach związanych z turystyką i hotelarstwem.