Klasa Medyczna (biol-chem)

Przedmiot podstawy biofizyki obejmuje zagadnienia fizyki z zakresu rozszerzonego pozwalające wyjaśnić zjawiska i procesy fizyczne zachodzące w organizmach żywych.  Uczeń zdobywa wiedzę, dzięki której jest przygotowany do zajęć z fizyki i biofizyki na kierunkach medycznych i przyrodniczych.

Absolwenci tego profilu przygotowani są do egzaminu maturalnego z zakresu rozszerzonego z biologii i chemii oraz studiów na kierunkach medycznych i przyrodniczych (m. in. medycynie, stomatologii, farmacji, położnictwie, fizjoterapii, dietetyki, kosmetologii, analityki, pielęgniarstwie, weterynarii, biotechnologii, bioinformatyki, ochronie środowiska, leśnictwie, rolnictwie, psychologii, wychowaniu fizycznym)