Technika zawodowe

Technik informatyk – klasa e-sportowa  z rozszerzoną matematyką i informatyką

Jest to kierunek umożliwiający zdobycie umiejętności z dziedziny:

  • tworzenia stron internetowych;
  • administrowania sieciami komputerowymi;
  • stosowania programów użytkowych;
  • programowania strukturalnego i obiektowego;
  • tworzenia i korzystania z baz danych;
  • tworzenia grafiki komputerowej; 

Kierunek umożliwia zapoznanie z  teorią gier zespołowych. Planowane są obozy informatyczno-sportowe i rozgrywki e-sportowe.

Absolwent uzyskuje możliwości kontynuowania nauki na studiach wyższych, pracy w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach administracji, przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego oraz zarządzaniem zintegrowanymi systemami informatycznymi. Kierunek ten daje możliwość szybkiego usamodzielnienia się i niezależność finansową.

Technik ekonomista – z rozszerzoną matematyką oraz geografią

Kierunek umożliwia podejmowanie działań w ramach gospodarki rynkowej: otworzenie własnej firmy, organizowanie pracy biura firmy, obliczanie wskaźników niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizowanie kosztów i przychodów, analizowanie roli i pozycji firmy na rynku, samodzielne wykonywanie lub organizowanie zadań w zakresie zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu, sprzedaży towarów i usług. Daje szeroki zakres wiedzy dotyczącej rachunkowości i finansów.
Absolwent ma możliwość kontynuowania nauki na studiach ekonomicznych, biznesowych, administracyjnych jak i podjęcia pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach statystycznych, skarbowych, administracji lokalnej, biurach rachunkowych, działach kadrowych i finansowych firm lub rozpocząć własną działalność gospodarczą .

Technik organizacji reklamy – z rozszerzonym językiem polskim i matematyką 

Jest to połączenie kierunku ekonomicznego i multimedialnego. Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu :

  • obróbki grafiki, dźwięku, wideo ,
  • tworzenia kampanii reklamowych,
  • przeprowadzania analizy marketingowej,
  • przygotowywania wniosków z badań rynkowych .

 W ramach zajęć z języka polskiego realizowana jest innowacja – dziennikarstwo.

Absolwent ma możliwości podjęcia pracy w agencjach reklamowych, agencjach public relations , działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji, studiach graficznych.