Historia szkoły 2002-2011

Rok 2002/2003

Przeprowadzono wstępne rozmowy dotyczące nawiązania współpracy między Berufliche Schule w Oldenburgu (Niemcy, Schlezwig- Holsztyn) a naszą szkołą. Odwiedził naszą szkołę pan J. Winkelmann i ustalono dwa spotkania młodzieży w roku, w kwietniu w Szczecinku, we wrześniu w Oldenburgu.
Powołano do życia trzyletnie Liceum Profilowane o specjalnościach zarządzanie informacją i ekonomiczno administracyjnej. Jednocześnie zaczęło funkcjonować czteroletnie Technikum Zawodowe w zawodach technik ekonomista i technik handlowiec.
Odbyło się pierwsze spotkanie młodzieży niemieckiej i polskiej. Spotkania są kontynuowane.

Rok 2005

W tym roku odbył się pierwszy egzamin maturalny w nowej formule.
Nasza szkoła obchodziła jubileusz 60 – lecia istnienia. Obchody rocznicowe  zaszczycili swoją obecnością dawni nauczyciele i wielu absolwentów, którzy z nostalgią wspominali lata spędzone w szkole.

Rok 2006

W tym roku zostały przeprowadzone remonty ciągów komunikacyjnych.
Powstała nowa pracownia komputerowa w ramach programu unijnego / środki z EFS/
Szkoła nasza była gospodarzem Powiatowego Zakończenia Roku Szkolnego.

Rok 2007

Szkoła rozpoczęła realizację programu „Zero tolerancji dla przemocy”.
Z dużym powodzeniem zrealizowano adaptację sztuki „Powrót posła” J. U. Niemcewicza.

Rok 2008

Ten rok zaowocował wieloma zmianami. Na emeryturę odeszła wieloletnia dyrektor Pani mgr N. Hamulak. Nowym dyrektorem została Pani mgr E. Wojnicz, absolwentka naszej szkoły.
Utworzono nowy kierunek kształcenia – technik informatyk.

Rok 2009

Z inicjatywy Pani dyr E. Wojnicz powołano do życia  Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku „KEN-ik” w Szczecinku. Osobami zaangażowanymi w tworzenie stowarzyszenia byli P. dyr E Wojnicz, Pani wicedyrektor  R. Samborska, Pan A. Rosiński, Pan D. Tyluś. Do władz stowarzyszenia należą:
Komisja Rewizyjna: H. Sołtys, I. Jasik, M. Piepik
Zarząd: M. Mazurek, A. Rosiński, D. Kolasińska, A. Prędka, E. Piątek
Przeprowadzono pierwszy raz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z wykorzystaniem programu komputerowego Insert.
Zostaliśmy mistrzem powiatu w piłce nożnej w ramach liceliady.
Dużym sukcesem naszej szkoły zakończyła się rywalizacja sportowa szkół ponadgimnazjalnych w województwie. Zajęliśmy szóste miejsce.

Rok 2010

Szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Kompetencje kluczowe drogą do kariery”
Zaczęliśmy realizację projektu „As kompetencji”.
Zakończyliśmy realizację projektu „Droga ku przyszłości”.
Staliśmy się członkiem Stowarzyszenia Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych
Zostaliśmy wicemistrzami Polski w halowej piłce nożnej szkół handlowych.

Rok 2011

W tym roku szkolnym dołączyliśmy do grona szkół realizujących projekt „ Szkoła  odkrywców talentów ”.
W naszej ofercie edukacyjnej pojawiła innowacja pedagogiczna. Powstała  klasa o nowym profilu kształcenia ratownictwo medyczne.
Rozpoczęto  budowę boiska w ramach projektu „Orlik”.
Rozpoczęliśmy  prace nad kolejną innowacją  pedagogiczną. Będzie to klasa  multimedia
i grafika komputerowa wspierana przez pracowników Politechniki Koszalińskiej.