Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Dzięki kreatywności  Pani Marioli Furdyny i Pani Anny Dymeckiej zatrudnionych w Bibliotece Szolnej, nasza szkoła wzięła udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016/2020. 

635 nowych książek w bibliotece szkolnej – zapraszamy do czytania:)

W dniu 6 października 2015 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020”.
Biblioteka Szkolna w listopadzie 2015 r. złożyła wniosek wraz z opisem planowanych działań do Starostwa Powiatowego w Szczecinku w sprawie pozyskania środków na zakup książek w ramach „  Narodowego Programu…”.
W kwietniu 2016 r. szkoła otrzymała informację o przyznaniu kwoty 15.000 zł, a we wrześniu 2016 r. została ona uruchomiona.
Zakupiono 635 książek, w tym lektury, beletrystyka, literatura popularnonaukowa.

Konkurs fotograficzny „Książka mi pasuje” rozstrzygnięty!

Celem konkursu fotograficznego o tematyce „Książka mi pasuje”, który odbywał się w naszej szkole w dniach od 1 października do 30 listopada była popularyzacja czytania wśród młodzieży. 

Prace uczestników oceniano według jakości technicznej, samodzielności pomysłu i wykonania, zgodności z tematem oraz oryginalności prac. Konkurs podzielono na dwie kategorie. Pierwsza dotyczyła fotografii osoby ,,przyłapanej” na czytaniu, druga zaś miała przedstawiać osobę z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. 
Wyniki przedstawiają się następująco:

„Wędrująca książka”

We września 2016 roku przed biblioteką szkolną umieszczony została specjalna półka, na której można zostawiać swoje książki i z której można brać książki zostawione przez innych. W ten sposób mogą one wędrować między czytelnikami.

Książka warta przeczytania

Od grudnia 2015 r. do czerwca 2016 roku prowadzona jest akcja „Warto przeczytać” zorganizowana we współpracy z nauczycielem języka polskiego i uczennicami obecnej klasy IIIa LO. Uczennice wywieszają na tablicy umieszczonej w holu szkoły recenzje polecanych przez siebie książek, a biblioteka eksponuje je w wyznaczonym miejscu i udostępnia czytelnikom.