Numer konta Rady Rodziców

Rada Rodziców 

przy Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Szczecinku ul. Szczecińska 47:

Bank Spółdzielczy: 59893500091300309820000010