Historia szkoły 1961-1980

Rok 1964.
Placówka została przekształcona na Zespół Szkół Zawodowych Centrali Rolniczych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.
Rok 1965
20-lecie Szkoły. I Zjazd Absolwentów. W Zespole Szkół utworzono 3 letnie Technikum Ekonomiczne o specjalności: wiejski obrót towarowy na podbudowie szkoły przysposobienia rolniczego.
Rok 1968.
Zorganizowano kształcenie w, systemie zaocznym. Powstał jeden oddział technikum ekonomicznego na podbudowie szkoły podstawowej
Rok 1970
Na wydziale zaocznym otworzono Pomaturalne Studium Spółdzielcze.
Rok 1971
Od 1 września pomaturalne Studium Spółdzielcze zostało przemienione na Policealne Studium Spółdzielcze. Liczba oddziałów na wydziale zaocznym wynosi 6-8.
Rok 1974
Był to rok przełomowy w dziejach szkoły. Dzięki dużemu uporowi i konsekwencji pani dyrektor Henryki Umiastowskiej w pokonywaniu piętrzących się przeszkód, po 16 latach przygotowań i około 2 lat budowy, szkołę zlokalizowano w nowym kompleksie. Obiekt składa się z budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i internatu. We wrześniu na dźwięk pierwszego dzwonka w nowej szkole młodzież w liczbie 360 uczniów ( 12 oddziałów ) rozpoczęła naukę.
Rok 1975
28 Kwietnia odbyła się podniosła uroczystość oficjalnego otwarcia nowych obiektów. Zespół Szkół otrzymał imię Komisji Edukacji Narodowej oraz sztandar. 30-lecie szkoły. Jubilatka została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Honorową „Za zasługi w rozwoju województwa koszalińskiego”.
Lata 1975- 1979
Wysiłek dyrektora oraz zespołu nauczycielskiego skoncentrowany był na racjonalnym zagospodarowaniu pomieszczeń w celu stworzenia nowoczesnego warsztatu pracy dydaktycznej. Powstały kompletnie urządzone i wyposażone pracownie przedmiotowe. Zorganizowano bibliotekę, czytelnię, Izbę Pamięci Narodowej oraz gabinet opieki lekarskiej i stomatologicznej.
Stworzone zostały warunki lokalowe dla organizacji młodzieżowych. Zaplecze sportowo – rekreacyjne pozwoliło na rozwój nowych dyscyplin pozalekcyjnej działalności aportowej.
Liczba oddziałów wzrosła do 19 w szkole młodzieżowej i 8 w szkole zaocznej.
Rok 1979
Z dniem i września nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Funkcję objął dotychczasowy, długoletni wicedyrektor mgr Kazimierz Kania