Kalendarium

Rok szkolny 2016/17

 DATA  GODZINA  WYDARZENIE
 01.09.2016  9.00 kl. I

10:00 kl. II-IV

 Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017
 14.09.2016  16:30  Zebranie informacyjne dla rodziców
 01.10.2016  Zajęcia lekcyjne za 31.10.2016
 13.10.2016  12:45  Uroczystość z okazji Dnia Patrona Szkoły. Ślubowanie uczniów klas pierwszych
 10.11.2016  13:00  Uroczystość poświęcona Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 23.11.2016  16:30  Śródokresowe Zebranie Rodziców
 26.01.2016   16:30  Zebranie Rodziców – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

31. 10. 2016  (odpracowany 01.10.2016 )

23.12 – 31.12.2016  – przerwa świąteczna

13.02 – 27.02.2016  – ferie zimowe

13.04 – 18.04.2016  – przerwa świąteczna

04.05.2017

05.05.2017

08.05.2017

16.06.2017