Dyrekcja

Kierownictwo Zespołu Szkół nr 1

im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku

Monika Szymańska – Dyrektor

Renata Samborska – Wicedyrektor

Krzysztof Leśniewski – Wicedyrektor

 

Małgorzata Siemieniako-Bena – Pedagog szkolny

Julia Kujawa – Psycholog szkolny

Małgorzata Jaskułowska – Główny księgowy

Aleksandra Kunecka – Kierownik gospodarczy

Agnieszka Stępień – Sekretarz szkoły