Prawo szkolne

 

Wszystkie kwestie związane z działalnością szkoły oraz o prawach i obowiązkach uczniów reguluje Statut Szkoły.

Jest on dostępny na internetowej stronie szkoły, w bibliotece szkolnej oraz na stronie BIP.

Oprócz tego innymi ważnymi dokumentami w codziennym funkcjonowaniu szkoły są:

  • Regulamin wewnętrzny
  • Regulamin pracy
  • Instrukcja obiegów dokumentów
  • Instrukcja inwentaryzacyjna
  • Regulamin Rady Pedagogicznej
  • Regulamin nagród dla nauczycieli
  • Aktualny arkusz organizacyjny
  • Ksiega zarządzeń dyrektora
  • Szkolny Program Wychowawczy
  • Księga Uczniów