Historia szkoły 1945-1960

Rok 1945
W pierwszych miesiącach 1945 r. – równolegle z akcją osiedleńczą i zagospodarowaniem Szczecinka miesiącach po wyzwoleniu i latem szkolnictwo. Obok szkolnictwa Podstawowego powstaje jedna pierwszych szkół zaczęto zawodowych organizować na Pomorzu Zachodnim – Państwowe Liceum Spółdzielcze w Szczecinku. Inicjatorem i organizatorem szkoły był między innymi członek Zarządu Spółdzielni Spożywców „Robotnik” Witold Klukowski.1 grudnia 1945 roku rozpoczęto zajęcia w Państwowym Liceum Spółdzielczym -jeden oddział o dwuletnim cyklu nauczania. Dyrektorem szkoły został jej organizator Witold Klukowski.
Rok 1947
Szkoła została zlokalizowana w budynku po Liceum Ogólnokształcącym ul. Ks. Elżbiety. poprzednim obiekcie zorganizowano internat. Te dwa sąsiadujące ze sobą budynki umożliwiły rozwój szkoły
Rok 1949
Szkoła liczy już trzy oddziały: dwie klasy Państwowego Liceum Spółdzielczego i jedna klasę Liceum Administracyjno – Handlowego
Rok 1951
Szkoła zmieniła nazwę na Państwowe Liceum Administracyjno – Gospodarcze. Liczba oddziałów wzrosła do pięciu. W tym też roku po raz pierwszy rozpoczęła naukę młodzież po siedmiu klasach szkoły podstawowej.
Rok 1952
Kolejna zmiana nazwy szkoły na Państwowe Technikum Handlowe. Ministerstwa Handlu Wewnętrznego.
Rok 1954
W miesiącu grudniu funkcję dyrektora szkoły powierzono Henryce Umiastowskiej – nauczycielce przedmiotów zawodowych.
Rok 1956
Z dniem 1 września szkołę przejęła Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie, przekształcając ją w placówkę przygotowującą pracowników spółdzielczości wiejskiej. Zorganizowano Zasadniczą Szkołę Handlową przygotowując sprzedawców