Zajęcia na Politechnice Koszalińskiej 2014/2015

Roboty przemysłowe

Tegoroczny cykl zajęć warsztatowych, realizowanych na terenie Politechniki Koszalińskiej dobiegł końca. 26 maja uczniowie klas I i II uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, których tematyka obejmowała zagadnienia związane z zastosowaniem robotów przemysłowych oraz pracownią fizyki. Dla uczniów klasy II był to już ostatni wyjazd na warsztaty, natomiast pierwszoklasiści z niecierpliwością czekają na kolejne wyjazdy, które będą miały miejsce już po wakacjach.

Przemysław Matyśniak

Studio TV i projekty 3D

Dnia 12 maja nasi uczniowie kolejny raz realizowali zajęcia warsztatowe na Politechnice Koszalińskiej.

Klasa IIa LO odbyła zajęcia w studio TV, gdzie zostały przedstawione technologie rejestrowania i przetwarzania dźwięku oraz obrazu. Natomiast klasa Ia LO uczestniczyła w zajęciach na temat komputerowego wspomagania projektowania 3 D z wykorzystaniem programu Inventor.

Warsztaty w Instytucie Wzornictwa oraz warsztaty z technik tworzenia animacji komputerowych

Tym razem w zajęciach warsztatowych organizowanych w pracowniach Politechniki Koszalińskiej uczestniczyli uczniowie klasy IIa LO. Zostali  oni podzieleni na dwie grupy, które wymieniły się miejscami warsztatów po dwóch godzinach pracy. Każda z grup realizowała inne projekty.

Grupa I pod okiem dr Magdaleny Berlińskiej tworzyła w instytucie wzornictwa następujące obiekty manualne na podstawie swoich wyobrażeń z dostarczonych recyklingowych odpadów. Tematy: „Robotix” obiekt przestrzenny, „Fiku miku” trójwymiarowy drobiazg na prezencik, „Kori_bon” technika kolażu w postaci kartki okolicznościowej, „Niespodziewaczek” – obiekt przestrzenny oraz „Segmentoid” – instalacja przestrzenna.

Grupa II była prowadzona przez panią dr Alicję Ostach-Robakowską realizowała warsztaty z animacji komputerowej poprzez wykorzystanie obiektów wykonanych samodzielnie z plasteliny i ich sfotografowanie aparatem cyfrowym.  Dodatkowo wysłuchała krótkiego wykładu na temat obróbki grafiki oraz tworzenia krótkich animacji i reklam.

Interferometr skaningowy oraz warsztaty z tworzenia grafiki 3D

Klasy IIIa LO i Ia LO odwiedziły Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych Politechniki Koszalińskiej, gdzie miały okazję zapoznać się z zasadą działania i przeznaczeniem interferometru skaningowego (profilografometru (3D) typu TalySurf CLI 2000 produkcji Taylor Hobson o obszarze pomiarowym 200 x 200 mm i najdokładniejszym próbkowaniu tej powierzchni równym 0,5 µm). Jest on wyposażony w trzy rodzaje głowic pomiarowych: indukcyjną (rozdzielczość 2 nm przy 2,5 mm zakresie roboczym w osi pionowej), bezstykową głowicę CLA 800 confocal gauge (rozdzielczość 25 nm, przy 800 μm zakresie roboczym w osi z) oraz głowicę laserową (do 1 μm przy 10 mm zakresie roboczym w osi pionowej). Dzięki profilografometrowi można realizować analizę i wizualizację istotnych cech struktury geometrycznej badanych powierzchni, czemu mieli okazję przyglądać się nasi uczniowie.

Natomiast podczas warsztatów z trójwymiarowej grafiki komputerowej uczniowie obu klas mieli okazję tworzyć własne struktury i bryły.