Warsztaty w Instytucie Wzornictwa oraz warsztaty z technik tworzenia animacji komputerowych

Tym razem w zajęciach warsztatowych organizowanych w pracowniach Politechniki Koszalińskiej uczestniczyli uczniowie klasy IIa LO. Zostali  oni podzieleni na dwie grupy, które wymieniły się miejscami warsztatów po dwóch godzinach pracy. Każda z grup realizowała inne projekty.

Grupa I pod okiem dr Magdaleny Berlińskiej tworzyła w instytucie wzornictwa następujące obiekty manualne na podstawie swoich wyobrażeń z dostarczonych recyklingowych odpadów. Tematy: „Robotix” obiekt przestrzenny, „Fiku miku” trójwymiarowy drobiazg na prezencik, „Kori_bon” technika kolażu w postaci kartki okolicznościowej, „Niespodziewaczek” – obiekt przestrzenny oraz „Segmentoid” – instalacja przestrzenna.

Grupa II była prowadzona przez panią dr Alicję Ostach-Robakowską realizowała warsztaty z animacji komputerowej poprzez wykorzystanie obiektów wykonanych samodzielnie z plasteliny i ich sfotografowanie aparatem cyfrowym.  Dodatkowo wysłuchała krótkiego wykładu na temat obróbki grafiki oraz tworzenia krótkich animacji i reklam.

Wyjazd pozwolił uzmysłowić tym młodym ludziom, jak wielkie znaczenie ma nasza wyobraźnia, która w połączeniu z nowoczesną techniką pozwala na tworzenie wspaniałych praktycznych i rzeczywistych projektów. Dodatkowo uczniowie mogli zobaczyć i zastosować w praktyce gotowe prace studentów instytutu wzornictwa – wspaniale się nimi bawili… Dalsza nasza naukowa wędrówka będzie kontynuowana w ramach „Wędrówki po wiedzę” na innych wydziałach Politechniki Koszalińskiej tj. Wydziałów Mechanicznego,  Elektroniki, Informatyki oraz Instytutu Nowych Technologii, Edukacji.

Efekty naszego spotkania i wielkie zaangażowanie uczniów klasy IIa LO, zostały wysoko ocenione przez kadrę naukową Politechniki Koszalińskiej. Natomiast na koniec naszego pobytu, uczniowie gromkimi brawami podziękowali obu prowadzącym Paniom za pomysły, sugestie oraz atmosferę na zajęciach.