Zebrania z rodzicami

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku

w II semestrze roku szk. 2018/2019

01.04.2019 godz. 16:00 – ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS
PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH KL. III LO i IV TZ

22.05.2019 godz. 16:30 – ŚRÓDOKRESOWE ZEBRANIE RODZICÓW
WYWIADÓWKA KL. I, II LO i I, II, III TZ

DYREKTOR SZKOŁY
EDYTA WOJNICZ