EUROPEJSKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2018 – 2021

Rozwój kompetencji zawodowych i językowych – kluczem do sukcesu

We wrześniu 2019 r. rozpoczął się drugi rok projektu realizowanego z funduszy europejskich PO WER

na zasadach programu Erasmus + pt. „Rozwój kompetencji zawodowych i językowych – kluczem do sukcesu”

Spośród zgłoszonych uczniów dokonano wyboru uczestników, którzy wypełnili kwestionariusze osobowe, uzyskali pozytywną opinię wychowawców i uzyskali zadowalający wynik z testu znajomości języka angielskiego. W kwietniu 2020 r. praktyki zawodowe w Irlandii będzie realizowało 13 osób z klas o profilu technik informatyk i technik ekonomista.

Praktyki zagraniczne z projektu POW ER

W dniach 2 – 14 czerwca 2019,  grupa uczniów z klas trzecich technikum Zespołu Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku wraz z nauczycielkami, paniami Ewą Pawentą i Ewą Dyl przebywała w Dublinie w Irlandii realizując praktyki zawodowe w ramach projektu POW ER „Rozwój kompetencji zawodowych i językowych – kluczem do sukcesu.” Dzięki wykorzystaniu przyznanego grantu z funduszy europejskich, młodzież miała okazję zapoznać się ze specyfiką pracy w zawodach pokrewnych ich specjalizacji (technik ekonomista, technik organizacji reklamy i technik informatyk), sprawdzić i rozwinąć znajomość języka angielskiego oraz umiejętności przydatne w przyszłym życiu zawodowym.