Zajęcia na Politechnice Koszalińskiej 2013/2014

Grafika 2D i 3D

Uczniowie klasy Ia LO podążają przez Politechnikę Koszalińską szlakiem przetartym w ubiegłym roku szkolnym przez swoich starszych kolegów. Na pierwszych zajęciach warsztatowych tworzyli grafikę 2D oraz słuchali wykładu na temat obróbki grafiki trójwymiarowej na przykładzie oprogramowania 3dmax Design2014.

Warsztaty z fizyki

W pracowniach Politechniki Koszalińskiej klasa IIa LO doskonaliła swoją wiedzę z zakresu fizyki. Uczniowie brali udział w zajęciach przygotowanych w laboratorium fizyki, gdzie na różnych stanowiskach pomiarowych mieli możliwość gromadzenia i analizowania wyników pomiarów wielkości fizycznych. Uczyli się również metod symulacji komputerowej zjawisk fizycznych