Kierunki kształcenia

Technikum:

  • technik ekonomista z rozszerzoną matematyką,

  • technik informatyk z rozszerzoną matematyką i informatyką,

  • technik programista z rozszerzoną matematyką,

 

Liceum Ogólnokształcącego:

  • klasa politechniczna z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką,

  • klasa medyczna z rozszerzoną biologią i chemią,

  • klasa językowa z rozszerzonym językiem angielskim, językiem polskim i geografią,

  • klasa humanistyczno-prawna z rozszerzoną historia, językiem łacińskim i kulturą antyczną.