Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego

Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego

na rok szkolny 2019/2020

 

Zadania Forma realizacji Termin Uwagi
Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2019/2020 Spotkanie z Zarządem SU, dyskusja propozycje młodzieży i ustalenie planu pracy na nowy rok szkolny

 

IX/X

 
Stałe informowanie nauczycieli, uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach SU Prowadzenie tablicy informacyjnej

Cały rok

 
Prowadzenie kroniki SU
Pomoc w prowadzeniu strony w Internecie

 

Praca na rzecz szkoły Prowadzenie „Szczęśliwego Numerka”

Cały rok

 
Opracowanie zmian w Regulaminie SU

 

IX/X

Spotkania Zarządu SU Spotkania robocze ZSU

Cały rok

Według potrzeb
Uroczyste spotkania okolicznościowe

 

Współpraca Zarządu SU z samorządami klasowymi Informacyjne spotkania z samorządami klasowymi

Cały rok

 
Udział w imprezach organizowanych przez uczniów

 

Praca na rzecz środowiska Udział w akcji „Góra Grosza”

XI

Udział w Dniu Otwartym Szkoły

 

IV-V

Inna działalność SU w zależności od potrzeb, np. akcje charytatywne

Cały rok

Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej Życzenia dla nauczycieli i „słodki upominek”

X

Bawmy się razem Imprezy, np.:

1) Kawiarenki tematyczne

4)     Dzień Łasucha, np. z okazji TŁUSTEGO CZWARTKU

Wg kalendarza

 

 
Wybory przewodniczącego SU i Zarządu  SU Kampania wyborcza  

 

IX/X

 
Wybory
Mikołajki  

Spotkania klasowe z Mikołajem

 

XII

 
Mikołaj w naszej szkole; słodkie niespodzianki dla uczniów i pracowników szkoły
 

 

Święta Bożego Narodzenia

 

Ubranie choinki szkolnej

 

 

XII

 
Uroczyste spotkanie opłatkowe

 

Walentynki –Dzień Zakochanych Okolicznościowa gazetka

II

 
Zabawy walentynkowe

 

Rozwijanie samorządności  

Cały rok

 
Apele porządkowe: pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu

 

Opiniowanie dokumentów szkolnych

 

Wielkanoc Okolicznościowe życzenia świąteczne

 

IV

 
Międzynarodowy Dzień Kobiet Okolicznościowa gazetka; przygotowanie życzeń; dzień bez pytania dla dziewcząt

 

III

 
Pierwszy Dzień Wiosny Okolicznościowa gazetka

III

 
Np. konkurs z okazji Pierwszego Dnia Wiosny
Pożegnanie klas programowo najwyższych Pomoc w organizacji apelu z okazji zakończenia nauki i upominki od klas pierwszych

 

IV

 
Dzień Dziecka Okolicznościowa gazetka

VI

 
Dzień bez pytania dla uczniów
Rówieśnicy-rówieśnikom Szkolna giełda podręczników

 

IX

 
Zakończenie roku szkolnego  

VI

 
Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego (pomoc w przeprowadzeniu).

 

Przewodniczący: Kacper Wełniński

Opiekunki: Jolanta Daniłowicz, Agnieszka Ziomek