Warsztaty z fizyki

W pracowniach Politechniki Koszalińskiej klasa IIa LO doskonaliła swoją wiedzę z zakresu fizyki. Uczniowie brali udział w zajęciach przygotowanych w laboratorium fizyki, gdzie na różnych stanowiskach pomiarowych mieli możliwość gromadzenia i analizowania wyników pomiarów wielkości fizycznych. Uczyli się również metod symulacji komputerowej zjawisk fizycznych