Warsztaty Pierwszej Pomocy

W dniu 15 stycznia br. odwiedziła nas Szczecinecka Akademia Ratownictwa, która przeprowadziła warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W warsztatach wzięli udział chętni wychowankowie. Z zainteresowaniem wysłuchali oni krótkiego wykładu połączonego z pokazem multimedialnym. Następnie przeszli do najważniejszej, praktycznej części spotkania– instruktażu udzielania pierwszej pomocy. Po oglądnięciu profesjonalnych pokazów, uczestnicy samodzielnie wykonywali ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy użyciu fantomów oraz automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Dzięki temu wychowankowie wykorzystali zdobyte wiadomości w praktyce oraz wiedzą, jak zachować się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

M. Szubert