Finał akcji „Kredka dla dziecka”

Nawiązaliśmy współpracę z Gimnazjum nr 1, organizując zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci z Kliniki Onkologii i Hematologii Akademii Medycznej w Gdańsku.
W piątek, 08 kwietnia, Szkolny Klub Wolontariusza wziął udział w finale akcji – koncercie charytatywnym i dyskotece międzyszkolnej.