Nasi uczniowie wśród nominowanych do tytułu „Wolontariusz Roku 2016”

Konkurs Wolontariusz Roku, ogłaszany każdego roku przez Burmistrza Miasta Szczecinek, stanowi okazję do publicznej prezentacji sylwetek wyróżniających się w naszym mieście i regionie wolontariuszy oraz promocji i popularyzacji  postaw prospołecznych. Z dumą informujemy, że wśród 15 osób nominowanych do tytułu „Wolontariusz Roku 2016” znajduje się dwoje uczniów naszej szkoły, Natalia Bojko i Krystian Koniec, aktywnie działających w Szkolnym Klubie Wolontariusza.