Wykłady o przemocy w rodzinie

O przemocy w rodzinie niewielu chce rozmawiać. Ta niechęć może wynikać z braku potrzeby uzewnętrzniania się lub z poczucia, że nikt nie jest w stanie nam pomóc.
Na ten temat rozmawiała z naszą młodzieżą p. Joanna Ossowska, pracownik Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy Domowej w Szczecinku.

Pani Joanna przez dwa dni spotykała się z maturzystami, wprowadzając ich w zagadnienia
dotyczące przemocy oraz pokazując właściwe rozwiązania, gdyby ktoś potrzebował bezpośredniej pomocy.