Dzięki kreatywności  Pani Marioli Furdyny i Pani Anny Dymeckiej zatrudnionych w Bibliotece Szolnej, nasza szkoła wzięła udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016/2020.