Zajęcia na Uniwersytecie Szczecińskim

Dnia 29 września odbyła się wycieczka do Szczecina. Uczestniczyły w niej dwie klasy drugie o profilu biologiczno-chemicznym. Uczniowie wzięli udział w zajęciach na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, dotyczących trzech zagadnień.

Na wykładzie o bezkręgowcach prowadzonym przez mgr Grzegorza Michońskiego, uczniowie oglądali pod mikroskopem różne gatunki owadów. Następne zajęcia dotyczyły atropometrii, prowadziła je dr Ewa Rębacz. Uczestnicy mieli okazję zmierzyć swój wzrost i obejrzeć ludzką czaszkę. Ostatni wykład dotyczył Epigenetyki, czyli nauki zajmującej się badaniem zmian eksresji genów, która może być modyfikowana przez czynniki zewnętrzne i podlegać dziedziczeniu. Prowadziła go dr Magdalena Achrem. Zajęcia były bardzo interesujące. 

[Not a valid template]