Ogólnopolski Próbny Egzamin Zawodowy

W dniu 05.12.2017 w profilu Technik Ekonomista został przeprowadzony Ogólnopolski Próbny Egzamin Zawodowy w kwalifikacja A.36. Materiały do egzaminu zostały opracowane i przysłane  przez Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie. W egzaminie wzięło udział 17 osób z klasy IV Te.

Dżulia Radułow