Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Co wolontariusz robi w ? Na pewno nie zwalnia tempa!
Dziś nasi wolontariusze wzięli udział w spotkaniu organizacyjno-informacyjnym, dotyczącym projektu Pomoc na święta, którego twórcą jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem projektu jest wsparcie osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych w czynnościach porządkowych w okresie przed świątecznym oraz wspólne z nimi spędzanie czasu.