Co się działo w tym roku w projekcie „Dobry klimat dla zawodowców”?- podsumowanie roku 2019

  1. Rekrutacja nowych uczestników projektu. Rekrutacja jest prowadzona w systemie ciągłym i rozpoczęliśmy ją od spotkań skierowanych do kandydatów, uczniów klasy technikalnych, którzy ukończyli 18 rok życia. Na spotkaniach tych zostały przekazane informacje o projekcie, etapy jego realizacji oraz poinformowaliśmy Was o osobach odpowiedzialnych za realizacje projektu w naszej szkole.
  2. Realizacja szkolenia ECDL. Uczestnicy projektu systematycznie realizowali szkolenie ECDL realizowane przez Blue House w Szczecinku. Podział uczestników następował z uwzględnieniem terminarzu ich staży, oraz ich możliwości czasowych. Każde szkolenie zakończone było egzaminem i uzyskaniem certyfikatu który uczniowie odbierali u Szkolnego koordynatora projektu.
  3. Realizacja szkolenia Prawa Jazdy. Grupa uczestników projektu, która zadeklarowała chęć udziału w szkoleniu prawa jazdy uczestniczyła w szkoleniu teoretycznym i praktycznym. Szkolenie było realizowane przez szkołę jazdy KONKRET i kończyło się uzyskaniem uprawnień kat B.
  4. Realizacja staży. Każdy z uczestników projektu realizował staż w wybranej przez siebie jednostce gospodarczej. Staż trwał 150 h i odbywał się zgodnie z programem stażu uwzględniającym branżę kształcenia uczestnika. Każdy stażysta ustalał z pracodawcą termin i harmonogram realizacji stażu według swoich i pracodawcy możliwości czasowych. Po rozliczeniu dokumentacji stażu uczestnik projektu otrzymał wynagrodzenie za odbyty staż